Медіа-проекти

Аграрні ЗМІ для забезпечення інформаційного простору сучасною та практичною інформацією використовують як традиційні так і новітні технології зберігання та передачі інформації. Друковані видання в поєднанні з аналітичними інтернет порталами є беззаперечними інформаційними лідерами аграрного сектору України

Унікальні web-портали України :

 

Журнал «Молоко і ферма»

Місія – формування позитивного іміджу українських виробників
й українського молока.


Вузькоспеціалізоване щоквартальне видання для тих,хто працює в молочному скотарстві: новини і події галузі стан на ринку, прогнози розвитку сучасні підходи до організації й управління виробництвом технології досвід найуспішніших господарств.
Основні принципи роботи:

 

Журнал «Прибуткове свинарство»
«Прибуткове свинарство» — єдине в україні спеціалізоване періодичне видання в галузі свинарства:
публікація новин галузі, аналітики ринку свинини та кормів, матеріалів з управління виробництвом, сучасних технологій, досліджень та інновації, опис українського та міжнародного досвіду лідерів галузі, а також цікавих факти та анонси подій.
в с е у к р а ї н с ь к и й ж у р н а л п р о в с е , щ о с т о с у є т ь с я с в и н а р с т в а
В
32
зовнішня торгівля
як регулятор
внутрішнього ринку